พัฒนาเด็กปฐมวัย สู่พลเมืองคุณภาพ

  Posted in Uncategorized on

  by admin

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล และสสส. มอบ 26 ข้อเสนอเด็กปฐมวัยระดับภาค ร่วมสร้างพลเมืองคุณภาพของประเทศ ผศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง และดร.สุคนธ์ วรรธนะเจริญ ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (Capacity of a Community Treasures for early childhood health : COACT) เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Hello world!

  Posted in Uncategorized on

  by admin

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!